Som rubriken lyder så kommer den här avdelningen handla om trummor – mer specifikt om vad trummor är och hur de kan skilja sig åt.
       
En trumma består till kroppen – eller stommen- vanligtvis av trä i varierande slag men kan också bestå av exempelvis aluminium eller akryl. Ovan- respektive undersidan av en puka som ingår i ett traditionellt trumset är beklädd med skinn, och man gör skillnad på överskinn och underskinn. Dessa hålls på plats med hjälp av en sarg som klämmer fast skinnen mot trumman. Hur pass hårt skinnen ska vara spända kan regleras med skruvarna som är trädda genom hål i sargens ytterkanter och som förankras i gångjärn som är befästade runtom själva trumman.
       
Vissa trummor är solida, vilket innebär att stommen svarvas ur ett och samma trästycke. En annan typ av soliditet när det handlar om trummor är den som åsyftar en formbar ångbehandlad bräda. Dess rundhet tillkommer genom att böja brädan kring en rund form. Gemensamt för båda varianterna är att det krävs relativt sparsamt med lim vilket medför att trumman får mer resonans.
       
Ett trumset består av flera trummor och standard är en bastrumma, en virveltrumma, två hängpukor och en golvpuka. En del trummisar gör inte skillnad när de refererar till de olika pukorna och säger endast puka 1, puka 2 och puka 3. Ett trumset används vanligtvis inom exempelvis jazz, rock pop och så vidare. Men det finns även andra trummor som inte nödvändigtvis behöver ingå i ett traditionellt trumset.
       
Trummor som används i exempelvis latinska rytmstarka musikstilar är Congas och Bongotrummor. Båda varianter brukar ordnas in i familjen av kubanska trummor. Ett par Bongotrummor består av två trummor- en större och en mindre i lagom storlek för att klämmas fast mellan knäna på trumslagaren. De olika trummorna har manligt respektive kvinnligt attribut, och den stora trumman – som ska gränsa till höger knä – kallas hembra och är spanska för kvinnlig. Den mindre trumman kallas macho och är spanska för manlig. Dessa trummor spelas inte med trumstockar utan trumslagaren använder sig av fingrarna. Gemensamt är också att båda dessa varianter av trummor saknar underskinn.