Trummans historia

Trummans historia har en mycket lång tradition bakom sig. Sannolikt är att trummans historia är en historia om något av de äldsta instrument som finns. Att trummor har förekommit i nästan alla forntida kulturer och ofta är ett vanligt inslag i naturfolkens musikkulturer är förmodligen inte heller någon nyhet för dig som läsare. Det är därför heller inte konstigt att bastonen ofta utgör grunden i en musikalisk komposition. Liksom trumman är basen ett taktinstrument. Och de äldre trummorna som tillhör minoritetsfolken har ofta både ett bas-ljud och ett trum-ljud i sig. Så sannolikt förekom alltså takten, taktkänslan och trumman själva skapandet av melodier. Detta även om trummor i sig har sin egen så kallade melodi.

Trummans historia och samerna

En intressant berättelse är den om den samiska trummans historia. Eller historian om trolltrumman som var kallad av motståndare till den kristna religionen. Trolltrumma var alltså ett slags skällsord och trumman riktigt namn bär nog snarare var cermonitrumman eller spåtrumman. Nåjden använda ofta trumman för olika syften. Nåjd betyder i den samiska kulturen ungefär detsamma som medicinman, spåman eller äldre och vis man. Trumman hade egentligen två huvudfunktioner, nämligen att försätta personer i trans så att de kunde nå den så kallade andevärlden. Det var också vanligt att använda olika förstärkande ting för att underlätta resan till andevärlden. För detta kunde till exempel nåjden använda amuletter, ben eller andra föremål.

Trumman nu och då

Faktum var att trumman historia hos samerna är kantad av mycket våld och dramatik. Faktum var att i striden mellan kristendom och hedendom hade trumman en mycket central roll. Det var faktiskt så att nåjden som ju oftast var den som använde trumman betraktades som det absolut mest farliga vapnet mot kristendomen. Då nåjden med hjälp av trumman och dess mytologi kunde hålla kvar vid den samiska/hedniska tron.