TRUMLEKTION.SE

NYHETER

20130927

Här kommer ett nytt klipp som visar ett grundkomp i samba. Tänk på att bastrumman spelas på första och sista slaget i varje 16-delsgruppering.
20121020

Här kommer ett videoklipp vari ett fill-in spelas som trioler. Man räknar alltså 1,2,3. För att göra fillet mer intressant så består första slaget av en så kallad ”flam”. Hur en flam utförs kommer få särskild uppmärksamhet framöver. Genom att dela med sig av en tweet eller ett inlägg på Facebook så blir videoklippet nedladdningsbart. Klicka på ”Share to get”.
20121019

Här spelas ett åttondelskomp i off beat på hi-haten. Det bästa sättet att räkna åttondelar är enligt följande: 1 å 2 å 3 å 4 å. I det här fallet så uteblir hi-hatslagen på varje fjärdedel och spelas endast på åttondelarna i takten - det vill säga på "å"-slagen.
20121016

Samba med åttondelar som spelas på ride-cymbalen. Virvelslaget och pukslaget hamnar på tvåan respektive fyran i takten.
20120810 - YOUTUBE

Trumlektion.se har en egen kanal på Youtube, vilken det är möjligt att prenumerera på.